PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
21. června a 22. června 2021
Studio bude vytvořené v prostorách Univerzity Karlovy v Celetné ulici 13, Praha 1
Pořadatelé
- Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy, TT Vzdělávání21 při Univerzitě Karlově
Partneři konference
- Národní úřad pro kyberne*ckou a informační bezpečnost (NÚKIB), Armed Forces Communica*on Electronics
Associa*on pobočka ČR (AFCEA), Centrum kyberne*cké bezpečnos*, Středoškolský sněm hl. m. Prahy
Záš'ta nad konferencí:
- Vít Šimral, radní Prahy pro školství, Robert Plaga, ministr školství, Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání
Senátu Parlamentu ČR
Zajištění živého přenosu:
- Mediální dům Preslova při Smíchovské SPŠ a gymnáziu
Základní informace:
- konference bude mít hybridní formu
- první den bude celý zajištěný živým přenosem ze studia, panelisté či hosté ve studiu, otázky či připomínky
diváků přes formulář
- druhý den bude probíhat jak ve studiu, kdy budou osobně přítomní mluvčí pracovních skupin, členové
pracovních skupin při workshopech budou připojeni a komunikovat přes videokonferenci
- členové Mediálního domu Preslova během průběhu workshopů budou střídavě do vysílání zapojovat
jednotlivé pracovní skupiny, diváci živého přenosu tak uvidí jejich práci
Pondělí 21. června 2021
9.00 až 9.10 - slavnostní zahájení, zástupci pořadatelů
- Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Radka Wildová, prorektorka Universita Karlovy
- Vojtěch Jungmann, student Smíchovské SPŠ a gymnázia, hlavní pořadatel konference
9.10 až 9.25 - slavnostní zahájení, zástupci partnerů konference
- Vít Šimral, radní Prahy
- Tomáš Müller, president české pobočky AFCEA
9.25 až 9.30 - předtočené video
9.30 a 10.00 - představení projektů Prahy
- Vít Šimral, radní Prahy pro školství
- Bohumil Kartous, ředitel Pražského inovačního ins*tutu
10.00 až 10.05 - předtočené video
10.05 až 11.00 - panel číslo 0 (moderátoři Radko Sáblík, Kateřina Adámko)
- letošní maturan* pilotního oboru vzdělávání Kyberne*cká bezpečnost
- Milan Radojčič, absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Jan Schonfeld, absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Julie Vidlářová, absolventka Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- Jaroslav Šula, absolvent Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
11.00 až 11.05 - předtočené video
11.05 až 11.25 - Tomáš Jeřábek, PedF UK, RVP IT a KB v rámci digitální gramotnos*
11.25 až 11.30 - předtočené video
11.30 až 13.00 - panel číslo I (moderátoři Radko Sáblík, Kateřina Adámko)
- Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kyberne*ckou a informační bezpečnost (NÚKIB)
- Petr Pavel, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského
výboru NATO.
- Karel Kovář, náměstek ministra školství
- Milan Pospíšil, předseda Rady vysokých škol a prorektor VŠCHT
- Josef Střelec, ředitel Centra kyberne*cké bezpečnos*
- Vojtěch Jungmann, student Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Petr Vojtěch, ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem
13.00 až 13.05 - předtočené video
13.05 až 13.25 - představení projektu Smíchovské SPŠ a gymnázia pro výuku kyberne*cké bezpečnos*
- Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia
- David Sýkora, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Nathan Němec, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
13.25 až 13.30 - předtočené video
13.30 až 15.00 - panel číslo II (moderátoři Radko Sáblík, Kateřina Adámková)
- Petr Seifert, vedoucí odboru vzdělávání NÚKIB
- Jaroslav Faltýn, vedoucí oddělení strategie MŠMT
- Mar*n Hrinko, učitel Cevro Ins*tut
- Lucie Kosová, pracovnice Ministerstva vnitra
- Kamila Vendula Muziková Vávrová, Viceprezident Českého klubu bezpečnostních služeb - detektivní
sekce jednatelka INPOS spol. s r.o.
- Zdeněk Kusovský, manažer bezpečnosti SÚKL
- Ondřej Foltýn, student Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Olga Hölzlová, ředitelka Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- David Sýkora, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Roman Koláčný, učitel Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno, vedoucí Junior centra
15.00 až 15.05 - předtočené video
15.05 až 15.15 - Petr Vojtěch, ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, výuka kyberne*cké bezpečnos*
15.15 až 15.25 - Olga Hölzlová, ředitelka Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- pilotní obor vzdělávání Kyberne*cká bezpečnost
15.25 až 15.40 – Lukáš Kolek, Charles Games UK, Adéla Sílešová, JSNS, DigiStories: Nela (kyberšikana)
15.40 až 15.55 – Mar*n Beneš, doktorand Pedf UK, rizikové chování na internetu
15.55 až 15.35 - předtočené video
16.00 až 18.00 - panel číslo III (moderátoři Radko Sáblík, Kateřina Adámková)
- Olga Hölzlová, ředitelka Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- Jiří Macek, učitel kyberne*cké bezpečnos* SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem
- Nathan Němec, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Jaroslav Tihlařík, učitel kyberne*cké bezpečnos* Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- Milan Radojčič, absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Jan Schonfeld, absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Julie Vidlářová, absolventka Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
- Jaroslav Šula, absolvent Střední školy informa*ky a poštovnictví Brno
18.00 až 18.05 - předtočené video
18.05 až 18.15 - shrnuR prvního dne a pozvánka na den dru
Úterý 22. června 2021
9.00 až 9.05 - zahájení druhého dne, sdělení programu
9.05 až 9.10 - předtočené video
9.10 až 9.25 - Jaroslav Burčík, FEL ČVUT, představení Středoškolské soutěže v kyberne*cké bezpečnos*
9.25 až 9.30 - předtočené video
9.30 až 9.55 - představení projektu vytváření komunit u středních škol jako center kyberne*cké bezpečnos*
- představení programu pro výuku KB pomocí snářů útoků ve virtuálním prostoru
- Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia
- David Sýkora, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Nathan Němec, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- Milan Radojčič, letošní absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia
9.55 až 10.00 - předtočené video
10.00 až 10.10 - zahájení prvního workshopu, představení pravidel s mluvčími pracovních týmů ve studiu
10.10 až 12.00 - první workshop
- diskuse o obsahu usnesení z konference
- diskuse o obsahu memoranda o spolupráci
- diskuse o vytváření komunit u středních škol jako center kyberne*cké bezpečnos*
- diskuse o dalších projektech, soutěžích, hackathonech apod.
12.00 až 12.05 - předtočené video
12.05 až 13.00 - představení návrhů pracovní skupiny jejich mluvčími ve studiu
13.00 až 14.00 - práce mluvčích na usnesení a memorandu o spolupráci
13.00 až 13.10 - předtočené video
13.10 až 13.50 - Vojtěch Jungmann, student Smíchovské SPŠ a gymnázia oboru Kyberne*cká bezpečnost
- Lucie Hrušková, studentka Smíchovské SPŠ a gymnázia oboru Kyberne*cká bezpečnost
- Anna Jungmannová, žákyně ZŠ Doctrina Liberec
- Nathan Němec, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- David Sýkora, učitel kyberne*cké bezpečnos* Smíchovské SPŠ a gymnázia
- představení soutěží studentů pro studenty v oblas* kyberne*cké bezpečnos*
13.50 až 14.00 - předtočené video
14.00 až 14.25 - představení usnesení a memoranda mluvčím mluvčích ve studiu
14.30 až 15.30 - druhý workshop
- debata o obsahu a návrhy na úprava obsahu usnesení a memoranda
15.30 až 15.35 - předtočené video
15.35 až 16.00 - představení návrhů na úpravu obsahu usnesení a memoranda mluvčím mluvčích
16.00 až 16.30 - konečné znění obsahu usnesení a memoranda vytvořeného mluími ve studiu
16.00 až 16.05 - předtočené video
16.05 až 16.25 - Vojtěch Jungmann a Anna Jungmannová, úspěšní Tnalisté Středoškolské soutěže v KB
- Vojtěch skončil třeR v kategorii 15 až 20 let, Anna vyhrála kategorii do 15 let
16.25 až 16.30 - předtočené video
16.30 až 18.00 - třeR workshop, schvalování usnesení a memoranda
- představení konečného znění usnesení a memoranda mluím mluvčích
- poslední doplňující návrhy
- hlasování o schválení
- závěrečné vstupy mluvčích pracovních skupin či jejich členů
- diskuse mluvčích pracovních skupin ve studiu
18.00 až 18.05 – ukončení konference