TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA KONFERENCE 21. až 24. ČERVNA 2021
Smíchovská střední průmyslová škola testuje program pro výuku kybernetické
bezpečnosti. Ušetřit by mohl zřizovatelům škol desítky milionů korun
Současné technologie v mnoha ohledech usnadňují každodenní život a umožňují věci, které ještě
před několika lety zněly jako sci-fi. Ve školní výuce se ale stále tyto nové trendy často nepromítají. Systém
výuky je podle mnoha odborníků zastaralý a neodpovídá podmínkám a nárokům 21. století. Mobilní telefon,
rozšířenou realitu, distanční výuku a nad tím vším kybernetickou bezpečnost lze přitom poměrně snadno
aplikovat do výuky. Výsledkem není pouze schopnost žáků a studentů osvojit si nové dovednosti, které v
praxi využijí, ale také to, že taková výuka baví. Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium toho
může být důkazem.
„V důsledku pandemie je teď ideální čas na to chytnout se příležitosti a posunout české
školství dál do 21. století. Cílem nás všech je kultivovat vzdělanou a digitálně propojenou společnost,
začít ale musíme především u našich dětí. Velké změny přístupu ke vzdělávání dětí pozoruji i u
mnohých rodičů, kteří se za poslední rok a půl museli do procesu jejich vzdělávání osobně zapojit více
než kdy dříve,“ říká primátor hl. m. Prahy Zděněk Hřib.
„Na území Prahy máme dostatek inovativních škol se skvělými nápady. Naším úkolem je tak
hlavně umožnit těmto školám, aby se vzájemně propojovaly a inspirovaly i ty ostatní. Smíchovská
škola ukazuje, že studentky a studenti sami mnoho dokážou, když jim dáme důvěru. Náš web
prahaskolska.eu je studentskou komunitou tvořeným kvalitním on-line zdrojem informací o
vzdělávání. Konference o kyberbezpečnosti je zase příkladem kvalitní, vysoce erudované studenty
připravené vzdělávací akce,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.
„Když jim to řekneš, zapomenou to. Když jim to ukážeš, možná si to zapamatují. Když je do toho
zapojíš, získají novou dovednost.“ Tato myšlenka J. A. Komenského je i po staletích stále živá. Zástupci
středních a vysokých škol se shodují, že by se jí pedagogové měli držet i ve 21. století, nicméně zdůrazňují,
že je nutné zohlednit současné technologické možnosti a nároky reálného života na studenty a absolventy.
Proto vznikla také iniciativa „Pojďme posunout české školství do 21. století“, za kterou stojí zejména Radko
Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, podpořil ji i primátor Prahy Zdeněk Hřib,
prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová, Senát i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky.
„Na naší škole je unikátní, kolik absolventů a studentů se zapojuje přímo do jejího chodu.
Díky tomu jsme schopni vytvářet mnoho projektů, které nejen překračují práh naší školy, ale i Prahy.
Například systém, se kterým přicházejí naši absolventi a současní učitelé, studenty vtahuje přímo do
výuky, podporuje v nich aktivitu a kreativitu. Navíc zřizovatelům šetří desítky milionů korun při
výuce kybernetické bezpečnosti, neboť mohou praktické úlohy pomocí scénářů útoků procvičovat ve
výuku na středních školách tak, aby připravovala absolventy na reálný osobní, společenský a profesní
život. Proto přicházíme i s projektem Komenský 2.0, jehož součástí je i AR výuka, která využívá
mobilní telefon žáka či studenta a rozšířenou realitu. Probíráte matematické konstrukce, biologii či
dějepis? Student si může před sebe na lavici, nebo kdekoli doma, promítnout ve 3D danou konstrukci,
lidské tělo či se před ním bude procházet historická osobnost nebo před ním vyroste hrad, klášter a
podobně. Není moudré bojovat o studenty s moderními technologiemi, neboť vždy prohrajeme, je
moudré využít moderní technologie pro získání zájmu studentů o předmět a pro atraktivnější a
názornější výuku.“
Kybernetická bezpečnost se na Smíchovské SPŠ a gymnáziu vyučuje v pilotním režimu, i zde se
tak vytváří plány pro její výuku v celé České republice. David Sýkora a Nathan Němec, dva z mladých
absolventů školy a zároveň učitelé kybernetické bezpečnosti, myslí i na pedagogy a studenty z celé České
republiky, kteří si za nimi jezdí pro inspiraci a rady.
virtuálním prostředí,“ říká k tomu ředitel Radko Sáblík a dodává: „Cílem našich projektů je změnit
„V době distanční výuky jsme vyzkoušeli praktickou výuku kybernetické bezpečnosti pomocí
virtuálního prostředí,“ vysvětluje David Sýkora. „Nyní bychom chtěli těchto našich zkušeností využít
při přípravě prostředí, do kterého by se mohli zapojit učitelé a studenti z kterékoli střední školy, a to i
z domova. Podle nás je pro výuku kybernetické bezpečnosti v České republice jedinou správnou
cestou vytvoření tvůrčích a učících se komunit, které budou vznikat u jednotlivých zapojených škol a
společně vytvářet další výukové materiály i scénáře a motivovat studenty vzdělávat se v této oblasti.
Proto jsme připravili náš projekt a nyní chceme přesvědčit zřizovatele, že je lepší investovat do
lidských zdrojů, než do rychle zastarávajícího hardware,“ dodává Sýkora.
Využívání rozšířené reality je již běžné v průmyslu i mezi obchodníky, zatím však podle
odborníků zcela míjí české školství. Studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia ukazují, že to může být cestou do
budoucna umí takto například vytvořit „Harry Potterovské noviny“, kdy pomocí mobilního telefonu před
nimi ožívají obrázky, mění se ve 3D objekty a pohybují se.
„Věřím, že tohle je cesta, kterou se české školství má vydat, a to co nejdříve, aby absolventi
byli schopní reagovat na výzvy každodenního života a aby v rámci evropského trhu práce později
nezaostávali,“ uzavírá Jakub Lhota, student druhého ročníku Smíchovské SPŠ a gymnázia, 1.
místopředseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy a hlavní organizátor konference k Distančnímu
vzdělávání.
Projekt AR výuky na Smíchovské SPŠ a gymnáziu chtějí připravit studenti a učitelé za pomoci
projektu iKAP (implementace Krajského akčního plánu Prahy) s metodickou podporou Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Problematikou se budou zabývat také chystané konference Kybernetická bezpečnost
(21. až 22. června 2021) a Distanční vzdělávání (23. až 24. června). Účast na nich přislíbili mimo jiné Petr
Pavel, bývalý náčelník štábu NATO, Robert Plaga, ministr školství, Jiří Drahoš, předseda výboru pro
vzdělávání Senátu Parlamentu ČR, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, či generál Karel Řehka, ředitel
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Kontakt pro média:
Martina Mlynářová
martina.mlynarova@gmail.com<mailto:martina.mlynarova@gmail.com>
731 124 440
Radko Sáblík
radko.sablik@ssps.cz<mailto:radko.sablik@ssps.cz>
777-355-040
Praha 17. 6. 2021