Vítejte na konferenci!

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se sami!“
Jan Ámos Komenský.

Kybernetická bezpečnost je již nyní celosvětovým problémem. Dokážeme propojovat věci mezi sebou, dokážeme je přimět mezi sebou komunikovat. Tím se ale zvyšuje riziko, že je někdo ovládne a způsobí nejen finanční škody. Dokážeme téměř v reálném čase přinášet informace k lidem po celém světě, ale v tom zahlcením informacemi nedokážeme přesně posoudit jejich pravdivost. Toho využívají jak jedinci, tak společnosti i celé státy. Mluví se o kybernetické či hybridní válce. Pro mnohé se stírá rozdíl mezi reálným a virtuálním světem.

V této souvislosti je více než záhodno, aby žáci na základních školách i studenti na školách středních byli dostatečně vzděláváni v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve dvou rovinách. Tou první je bezpečnost jimi používaných zařízení, aby je neovládl cizí subjekt, nepřipravil je o jejich data či finance. Tou druhou je dovednost se pohybovat na internetu a čelit jeho nástrahám. Tedy být imunní vůči různým dezinformačním kampaním, upadáním do bublin propagující konspirační teorie, ovlivňující jejich světonázor. Ale také dovednost čelit predátorům na internetu, kteří chtějí využít jejich nezkušenost a později je vydírat či přímo zneužít.

Ve školním roce 2020/2021 vycházejí první studenti z pilotního oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnosti, a to na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, a na brněnské Střední škole informatiky a poštovnictví. Považujeme za vhodné se pobavit, co se osvědčilo a co naopak bylo nutné upravovat, abychom poskytli relevantní informace dalším školám, které se rozhodnou této problematice ve výuce také věnovat.

Kybernetická bezpečnost se nejlépe učí v komunitách, a my máme zájem vytvořit v České republice právě takovou samoučící se komunitu, jejíž základ budou tvořit studenti středních škol, ale která bude mít přesah a provázanost i se studenty podobně zaměřenými (nadanými) na základních a vysokých školách. Chceme proto síťovat střední školy, jejich ředitele, učitele i studenty. Chceme vymyslet projekty a soutěže, na kterých budeme dlouhodobě spolupracovat.

Hledáme školy, které se ve svém regionu stanou komunitním centrem kybernetické bezpečnosti a postupně na sebe budou nabalovat další školy, jejich ředitele, učitele, studenty.

Chceme také navázat konkrétní spolupráci mezi takto vzniklou komunitou a regionální a státní správou, s odbornými organizacemi i soukromými subjekty. Ti všichni budou v budoucnosti potřebovat stále více a více odborníků na kybernetickou bezpečnost, a tak je v jejich bytostném zájmu takovou komunitu podporovat a pomáhat síťovat talenty z různých škol. Možná právě z nich se rekrutují do budoucna odborníci, kteří zabrání kybernetickému útoku na majetky i lidské životy, na šíření poplašných dezinformací a ovlivňování veřejného mínění za účelem vzniku chaosu a rozpadu demokratického státu.

Proto jsme se rozhodli uspořádat Konferenci kybernetické bezpečnosti, která má za hlavní cíl položit základ ke vzniku zmíněné komunity, ve které bude zcela přirozené sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce na společných konkrétních projektech a také na šíření osvěty v daných lokalitách mezi řediteli, učiteli, studenty, žáky a jejich rodiči.

Radko Sáblík
Radko Sáblík
Ředitel smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia
Kyberfestival

Průběh konference

První den konference bude mít hybridní charakter, tedy diskutující budou fyzicky přítomni v prostorách, které poskytne Hlavní město Praha, další budou mít možnost konferenci sledovat v živém vysílání a zapojovat se do diskusí svými příspěvky či dotazy posílanými prostřednictvím zvoleného systému. Tyto otázky či vyjádření bude mít k dispozici moderátor panelu a bude je reprodukovat jeho účastníkům. V přestávkách mezi panely bude prostor pro prezentaci projektů partnerů konference či pro rozhovory se zajímavými lidmi, odborníky, řediteli, učiteli, studenty. Tyto výstupy budou buď realizované v živém přenosu ze studia, nebo budou předtočené.

K panelům budou pozváni nejen osobnosti ze státní a regionální správy, odborníci na kybernetickou bezpečnost, ale též ředitelé, učitelé a studenti středních škol. Samotnou konferenci pořádají studenti druhého ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia z pilotního oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost. Živý přenos zajišťuje Mediální dům Preslova, vzniklý při Smíchovské SPŠ a gymnáziu. I to je unikátní.

Druhý den konference bude mít základ ve workshopech, kdy pracovní skupiny složené z různých aktérů v oblasti kybernetické bezpečnosti budou hledat společné projekty a také připravovat memorandum o spolupráci. Cílem je dojít ke konkrétním závěrům a položit základ vzniku komunity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Chceme, aby se v každé pracovní skupině objevili zástupci partnerů konference, zástupci státní a regionální správy, ředitelé, učitelé a studenti zapojených škol.

I druhý den konference bude mít hybridní charakter, živé vstupy ze studia a také propojení účastníků pomocí videokonferencí, což jim umožní ve vhodně zvoleném prostředí společně pracovat na dokumentu a posléze s ním seznámit další pracovní skupiny i veřejnost, která se sice do pracovních skupin nezapojí, ale bude mít zájem konferenci sledovat.

Na konci konference vznikne memorandum o spolupráci a také návrhy na konkrétní projekty a jejich možné financování za pomoci prostředků státu, regionů či konkrétních výzev z evropských, státních či regionálních dotačních programů.

Radko Sáblík
Radko Sáblík
Ředitel smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

Naši řečníci

Radko Sáblík

Radko Sáblík

Ředitel SSPŠ

Vojtěch Jungmann

Vojtěch Jungmnn

Student SSPŠ

Image

Karel Řehka

Ředitel NÚKIB

Image

Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě

Image

Jaroslav Burčík

Centum exlelence ITU, ČVUT FEL

Image

Tomáš Müller

Prezident české pobočky AFCEA

Image

Vít Šimral

Pražský radní

Image

Lukáš Kolek

Projektový ředitel Charles Games

Image

Tomáš Jeřábek

Katedra informačních technologií a technické výchovy

Image Image

Nathan Němec

Učitel předmětu Kybernetická bezpečnosty

Image

Zdeněk Kusovský

Manažer kybernetické bezpečnosti a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Image

Adéla Sílešová

Koordinátor JSNS

Anna Jungmannová

Anna Jungmannová

Žákyně ZŠ

Image

Jaroslav Faltýn

Zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže

Image

David Sýkora

Učitel předmětu kybernetická bezpečnost

Image

Olga Hölzlová

Ředitelka střední školy informatiky a poštovnictví Brno

Image

Karel Kovář

Náměstek sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Image

Petr Seifert

Vedoucí odboru vzdělávání NÚKIB

Image

Josef Střelec

Ředitel centra kybernetické bezpečnosti

Image

Lucie Kosová

Odbor prevence kriminality

Image

Petr Vojtěch

Ředitelk SPŠ a VOŠ Dvůr Králové na Labem

Image

Martin Beneš

Doktorand PEDF UK

Image

Bohumil Kartous

Ředitelk pražského inovačního institutu

Image

Jiří Macek

Vyučující odborných předmětu v oblasti KB, vedoucí IT

Image

Jaroslav Tihlařík

Učitel kybernetické bezpečnosti

Lucie Hrušková

Lucie Hrušková

Studentka prvního ročníku oboru kybernetická bezpečnost

Partneři

Bez pomoci našich partnerů by se mohla konference těžko v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme Karlově univerzitě za poskytnutí fyzických prostor ke konání akce.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image