Naši řečníciRadko Sáblík

Radko Sáblík - SSPŠ

Ředitel SSPŠ

Středoškolský pedagog, spisovatel, od roku 2002 ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, člen expertní skupiny Strategie 2030+ a od října 2018 místostarosta města Mníšek pod Brdy za Občanskou demokratickou stranu.

Více o Radkovi —

Vojtěch Jungmann

Vojtěch Jungmann - SSPŠ

Student druhého ročníku oboru kybernetická bezpečnost
Koordinátor konference

Zajímá se o kybernetickou bezpečnost a programování, 3. místo v národním finále kybernetické soutěže, hlavní koordinátor konference.

Image

Karel Řehka - NÚKIB

Ředitel NÚKIB

Karel Řehka je český voják, od března 2020 ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), v letech 2010 až 2014 velitel 601. skupiny speciálních sil generála Moravce.

Více o Karlovi —

Image

Radka Wildová - CUNI

Prorektorka university Karlovy

Česká profesorka zabývající se rozvojem počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Image

Petr Pavel - Spolu silnější

Armádní generál Armády České republiky ve výslužbě

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Za své služby získal mnoho českých i mezinárodních vojenských vyznamenání. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany. Na jaře 2020 založil iniciativu Spolu silnější, nejprve ve formě sbírky, která pomáhá lidem v první linii boje s epidemií a těm, na které krize dopadá nejhůře. Později dal s experty dali dohromady doporučení pro lepší zvládání krizí a nyní usiluje o důkladnou revizi krizového řízení naší země. Snaží se jít příkladem v aktivním občanství a dobrovolnictví.

Více o Petrovi —

Image

Jaroslav Burčík - ČVUT

Vedoucí, Centum exlelence ITU, ČVUT FEL

Více o Jaroslavovi —

Image

Tomáš Müller - AFCEA

Prezident české pobočky AFCEA

Více o Tomášovi —

Image

Vít Šimral - PRAHA

Člen Rady hl. m. Prahy s gescí školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Vít Šimral je český politik, politolog, sociolog a ekonom, člen Rady hlavního města Prahy s gescí školství, sportu a podpory podnikání. Angažuje se v oblasti boje s korupcí. Je členem Mensy ČR, Amnesty International, českého skauta či Českého běžeckého klubu

Více o Vítovi —

Image

Lukáš Kolek - CUNI

Projektový ředitel Charles Games

Projektový ředitel a game designer Charles Games. Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých pracuje, patří například Attentat 1942 nebo Svoboda 1945: Liberation

Více o Charles Games —

Image

Tomáš Jeřábek - CUNI

Katedra informačních technologií a technické výchovy

Řadu let působí v oblasti vzdělávání učitelů, kde se zaměřuje na možnosti využívání ICT ve vzdělávání a didaktiku ICT. Jeho domovským pracovištěm je katedra Informačních technologií a technické výchovy na Pedagogické faukltě Univerzity Karlovy, kde se podílí na pedagogické a vědecké činnosti pracoviště. Poslední 3 roky vedl projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti, ve kterém se řešily koncepce rozvoje digitální gramotnosti a metodická podpora pro školy v rámci začleňování rozvoje digitální gramotnosti do výuky v kontextu aktuálních revizi RVP.

Více o Tomášovi —

Image

Nathan Němec - SSPŠ

Učitel předmětu Kybernetická bezpečnost

Image

Zdeněk Kusovský - SÚKL

Manažer kybernetické bezpečnosti a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pracovní zkušenosti jak z oblasti analýz a programování rozsáhlých IS, tak systémové a síťová administrace. A to jak ve výkonných pozicích programátora, administrátora, tak v managerských na pozicích ředitele IT firmy nebo společnosti dodávající řešení a provozující informační systémy významné energetické společnosti (ČEPS)

Image

Adéla Sílešová - JSNS

Koordinátorka JSNS

Koordinátorka projektů mediálního vzdělávání v týmu vzdělávacího programu JSNS. Jejím nejvýznamnějším projektem je videohra DigiStories: Nela

Více o JSNS —

Anna Jungmannová

Anna Jungmannová - DOCTRINA

Studentka ZŠ

Žákyně 8.třídy ZŠ Doctrina v Liberci. Zajímá se o robotiku, programování webů, šifry a háčkování. Vítězka národního finále Kybersoutez.cz do 15 let, 1. místo Microsoft Office Arena 2021, 1. místo Microsoft Office Arena 2020, 4. místo IT Slot 2021.

Image

Jaroslav Faltýn - MŠMT

Zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže

Na MŠMT se věnuje digitálnímu vzdělávání, je předsedou České národní koalice pro digitální pracovní místa a členem rady vlády pro informační společnost.

Image

David Sýkora - SSPŠ

Učitel předmětu Kybernetická bezpečnost

Image

Olga Hölzlová - CICHNOVABRNO

Ředitelka Střední školy informatiky a poštovnictví Brno

Image

Karel Kovář - MŠMT

Náměstkem sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a dlouhodobě působil v jejím vedení. Více než deset let působil na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, vyučoval pedagogiku sportu, zabýval se uplatněním absolventů tělovýchovných oborů a učitelů na trhu práce, věnoval se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotnímu vzdělávání.

Image

Petr Seifert - NÚKIB

Vedoucí odboru vzdělávání NÚKIB

Image

Josef Střelec - AFCEA

Ředitel Centra kybernetické bezpečnosti

Image

Lucie Kosová - MVCR

Odbor prevence kriminality

Image

Petr Vojtěch - SPŠ a SOŠ DVŮR KRÁLOVÉ

Ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem

Image

Martin Beneš - CUNI

Doktorand Pedf UK

Image

Bohumil Kartous - PRAŽSKÝ INOVAČNÍ INSITUT

Ředitel Pražského inovačního institutu

Image

Jiří Macek - SPŠ a SOŠ DVŮR KRÁLOVÉ

Vyučující odborných předmětů v oblasti KYB, vedoucí IT

Image

Jaroslav Tihlařík - CICHNOVA

Učitel kybernetické bezpečnosti Střední školy informatiky a poštovnictví Brno

Lucie Hrušková

Lucie Hrušková - SSPŠ

Studentka prvního ročníku oboru kybernetická bezpečnost